DİVRİĞİ’DEKİ YERLİ SÜNNİ SAADAT AİLELERDEN OLAN, MANDI OĞLU SÜNNİ SAADATTAN KARAMAHMUT MANDI VE EVLATLARININ, 1600-2000 YILLARI ARASI 400 YILLIK BELGELİ TARİHİ

YAZAN: DİVRİĞİ’Lİ MANDI OĞLU SEYYİD VEYSEL SEMİH DANİŞMEND (ŞEKER)
[DİVRİĞİ YERLİ SÜNNİ SAADAT’TAN]

39. SOY TORUN:

“Sünni Seyyid Mendiler’in (Divriği’de ki İlbeyi Danışmandoğullarının-Danişmend-liler’in) Ulu dedesi, Hz. Muhammed (SAV)’in 39, Soy Torunu Seyyid Sünni Saadattan Karamahmut Danişmend (Mandı) (Mendi)’dir. Divriği ve Arapgir’in Osmanlı’ya bağlı kendine ait Sancaklarla birlikte, [Yeni İl- (Darende,) Kangal, Arapgir, Gürün, Eğin İlbeyli Türkmenleri'nin] Yeniçeri Ağası’dır. Tahmini 1630 Miladi’de Divriği Ulucamii Vakıf Köyü olan Norşun’da doğdu, (Erikliye bağlı Norşun (Eski Beyli) Burası Seyyid Karamahmud’un Özel Çiftliği olup, kendisine ait Mescidi ve Sünni İmamı, Hanefi ve Şafii İslam Cemaatinin ibadetini sağlayıp, bu Sünni grup ise bu köydeki bulunan % 20 Sünni Cemaati teşkil ederdi.

Divriği’de bu köyünde diğer köyler ve Çiftliklerinde %80 i Alevi halk idi. Bu Köylerin ve Çiftliklerin ağırlıklı halkı olan Alevi İslam Cemaati ise ibadetlerini bu yıllarda Mescitli Cemevlerinde ve 4 kapı da ( Şeriat, Tarikat, Marifet, Sırrı Hakikat kapılarında ve 12 İmama göre ) yerine getirirlerdi.

Seyyid Sancaktar Karamahmut’un torunu olan Şehid Seyyid Sünni Saadat Kara Hasan’ın mezarı buradadır. Seyyid Baba soyundan Ziniskili Seyyide Ayşe Hatun ile evlendi. Eşi olan Seyyide Şerife Ayşe’nin Seyyid Hüseyin adlı dedesinin babası olan Seyyid Baba Resul’den kalan İlbeyli Sancağı Şerifi (Ukab) artık kendisine geçmişti. Belge: Nakibül Eşraf 29. defteri 4. Sayfa, ayrıca ‘Sancağı çektiğim vardır’diye meşhur Menkıbesi. Kale ve Ulu Cami vakfı elinden alındığından, Divriği’de 1660′larda “Mahmut Bey Vakfı” isimli bir vakıf kurdu. Kale ve Ulu Cami %22 vakıf hakkını böylece Mandılı (Mendili) Seyyidlere tekrar aldı. Adına Divriği içine Kara Mahmut Camii’ni yaptırdı.

1695 yılında Komutanı ve Ağası olduğu Divriği-Arapgir, Kangal, Yeni İl- Darende İlbeyli ordusunu Bulgaristan’a götürüp, Osmanlı’nın biri Estergon olmak üzere 7 kale almasını sağladı. Padişah 2. Mustafa’nın takdirini kazanıp, bir sürü hediye, madalya ve nişanla Divriği’ye yolcu edilip, İstanbul’da halk tarafından sevgi ile uğurlandı. O ve Yeniçerileri ertesi sene oraya tekrar sefer görev emri çıkıp da, Divriği’den gelmekte bir hafta geciktiğinden, (Diyarbakır Ağasını ve Yeniçeri ordusunu bekleyip, bu yüzden birlikte geciktiğinden) Seyyid Kara Mahmut ve Diyarbakır Yeniçeri Ağası Hüseyin Bey birlikte idam ile şehid edildi. Bu haksızlığa ordu isyan etti.

Padişah 2. Mustafa’nın bu gaddar tutumu sürünce, İstanbul Yeniçeri ordusu ile Edirne Yeniçeri ordusu birleşip, 1703′te birlikte İstanbul’u doldurup,

Saraydaki Padişahı tahttan indirip, (2. Mustafa tahttan indirilip), İstanbul’da 3.Ahmet tahta geçirildi. 1696’da bu idamla ellerinden alınmış olan %22 hak (Divriği Kale ve Ulu Cami Vakıf gelir hakkı) Mendi (Mandı) Seyyidlere (1705′de) (Danişmendilere) Seyyid Mustafa Mandı’ya (Keleş lakaplı Seyyid Sünni Saadat Molla Mustafa’ya) tekrar iade edildi. Belge: Nakibül Eşraf defterleri 29. defter 4. sayfa. Bu belge de ayrıca yeşil Seyyidlik alâmeti sarık takmasına, İstanbul Şeyh-ül İslam’ının müsaade edip, elindeki belgelerden bahsetmiş ve bu Seyyidin gerçekten Seyyid Molla Mustafa Mandı olduğuna dair, Üsküdar’da oturan akrabalarını tek tek şahit tutmuş idi, (Yazar Seyyid Veysel).

3 oğlu var idi; 1) Paşa takımından ve adına Divriği’de Saray Camii’ni yaptıran Seyyid Sünni Saadat Memiş Paşa (Nizam-ı Cedid’ci), 2) Molla takımından Seyyid Sünni Saadattan Molla Mustafa (Keleş lâkaplı) ve 3) Ağa takımından Seyyid Sünni Saadattan Kara İsmail ağa (Yeniçeri ağası) idi. Bu üç kardeş ve onların oğulları 1700-1900 yılları arası 200 yılda, Divriği’nin içine yapılan 43 adet Camiin bânisi (yaptıranı) oldular. Bu 43 Camiin sadece 34 adedi kalıp, 6 adedi maalesef yıkılmış olup, kayıptır. Kalan 3 adedinin ikisi Mengücekli, biri ise Memlüklüdür.

Seyyid Sünni Saadattan Kara İsmail Ağa’nın oğlu olan ve “Hacı Osman Mescidini” yaptıran Seyyid Sünni Saadattan Osman Ağa adlı oğlunun oğlu ise (torunu ise) Divriği’de Cedid Paşa Camiini yaptıran ve Vakfeden Seyyid Sünni Saadat Köse Paşa (Köse Mustafa Paşa) olup, Divriği’nin en önemli Hanedanı Belde lakaplı Komutanı olup, yaptığı onlarca özel Vakıflarla Divriği’yi kalkındıranıdır.

Seyyid Kara Mahmut’un oğlu olan Seyyid Sünni Saadattan Kara İsmail’in de (Gane İsmail’in) oğlu olan bu Seyyid Hacı Osman Ağa, “Cebbare’den”, Hanedan-ı Belde, Ayân, Mütegallibe adları ile kayıtlı olup, Sevir Nahiyesi (Danişment Bucağı) ve Ulu Camii vakfı Mutasarrıfı idi. Temmuz 1765 yılında, köylülerden Ulu ve Kale Camii %22 gelirlerini tahsil etti. (Belge: Köse Paşa Hanedanı.) Divriği’deki Hacı Osman Mescidi Mahallesi onun ismine kuruldu. 3 oğlu oldu. l) Hz. Muhammed (S.A.V.)’in 42. soy torunu Divriği doğumlu Seyyid Sünni Saadat Köse Mustafa Paşa, 2) Hz. Muhammed (S.A.V.)’in 42. soy torunu olan Seyyid Sünni Saadat Büyük Abdullah Ağa, (Hacı Abdullah), 3) Hz. Muhammed (S.A.V.) 42. soy torunu Seyyid Sünni Saadattan Muhammed Bey idi.

Seyyid Hacı Osman Ağa’nın Seyyid Köse Mustafa Paşa isimli oğlunun oğlu olan torunu ise Divriği’de İlbey olan Seyyid Sünni Saadattan Veliyyettin Paşa idi. Bu oğul, Resulullah’ın (S.A.V.) 43. soy torunu idi. Bu oğul Seyyid Veliyyettin Paşa, Osmanlı Devleti’ne baş kaldırdı. Osmanlı Ordusu bu Paşanın yüzünden İlbeylilerle, Malatya Akçadağ’da, yine bu Osmanlı Paşası ile savaştı. Bu savaşta Veli Paşa, Osmanlı’nın Divriği’ye özel olarak gönderdiği Paşaya yenildi ve 1813’te idam edildi. Karısı olan ve Seyyid Mandıoğlu Sünni Saadattan Divriği Kethüdası olan Seyyid Kara Hasan’ın oğlu olan Seyyid Sünni Saadattan Süleyman Mandı’nın kızı olan Seyyide Hanım ise dul kaldı. Seyyid İlbey Veliyyettin Paşa’nın 2 oğlu var idi. Büyüğü Hz. Muhammed (S.A.V.)’in 44. soy torunu olan Seyyid Sünni Saadattan İmam Hüseyin Bey, diğeri ise yine 44. soy

torun Seyyid Sünni Saadattan Mir İsmail Bey idi.

Seyyid İmam Hüseyin Bey, 1795’de doğmuş ve 1871’de vefat etmiş idi. 1842’de ise Divriği Kaim Makamı olup, (Kaymakamı olup), Divriği İlbeyi idi. Seyyid İmam Hüseyin Bey’in (Divriği İlbeyi’nin) Hz. Muhammed (S.A.V.)’in 45. soy torunları olan, 1) Seyyid Sünni Saadattan Muhammed Bey, (1822-1878 arası yaşadı), 2) Seyyid Aünni Saadattan Osman Bey, 3) Seyyid Sünni Saadattan İsmail Bey, (1839-1910 yılları arası yaşadı), 4) Seyyid Sünni Saadattan Ahmet Bey, (1830-1881 yılları arası yaşadı), adlarında 4 oğlu olmuş ve vefat etmişlerdi.

Seyyid Osman Bey’in ise tek oğlu, Hz. Muhammed (S.A.V)’in 46. soy torunu ve 1878-1919 yılları arasında yaşayıp vefat eden Divriği İlbeyi Seyyid Sünni Saadattan Esat Bey idi. Seyyid Esat Bey ile Seyyid Köse Paşa Hanedanı bitmiş idi. (Belge: Köse Paşa Hanedanı).

Hz. Muhammed (S.A.V.)’in 41.soy torunu olan Seyyid Hacı Osman Ağa’nın (Kara İsmail’in oğlu olan Seyyid Hacı Osman’ın) oğlu olan ve 42. soy torun olan Seyyid Sünni Saadattan Hacı Muhammed Bey ise Seyyid Köse Mustafa Paşa’nın kardeşi olarak, 2 erkek çocuk bıraktı.

1) Hz. Muhammed (S.A.V.)’in 43. soy torunu Seyyid Sünni Saadattan Muhammed Emin Bey İdi ve 1856 yılında Divriği’de vefat etmiş idi,

2) Hz. Muhammed (S.A.V.)’in 43. soy torunu olan Seyyid Sünni Saadattan Hacı Sait Bey idi. Seyyid Hacı Sait Bey, 1842’de vefat etti. Onun bir oğlu vardı. O ise 44. soy torun Seyyid Sünni Saadattan Muhammed Bey idi. Bu Seyyid Muhammed Bey’in ise bir oğlu oldu. O ise 45. soy torun olup, 1865-1917 yılları arası yaşayıp, Meşhur Konağı yaptıran Hatır Paşa’sı Seyyid Sünni Saadattan Abdullah Paşa idi. (Abdullah Paşa Konağı’nı yaptırmışdı), (Yazar Seyyid Veysel, Belge: Divriği Siciller, Sivas Ahkâm (Köse Paşa Hanedanı), Necdet Sakaoğlu).

Seyyid Kara İsmail Ağa’nın (Divriği’deki Karaİsmailgilin isim babasının), yani Hz. Muhammed (S.A.V.)’in 40. soy torununun diğer bir kardeşi olan ve Paşa takımından olan Seyyid Memiş Paşa’nın ise (yine 40. soy torun olan Divriği Cedid Ordusu Başkomutanının ise), a) Hanedan-ı Belde, b) Mandı, c) Kuloğlu, d) (1720’de) Beylerbeyi- (Mirmiran), e) Nizam-ı Cedid Paşası, f) Saraylı, (Ardanus’ta Sarayı yaptıran) gibi lakapları var idi. Belge: Divriği Siciller, Sivas Ahkâm, Köse Paşa Hanedanı.

Seyyid Memiş Paşa’nın oğlu Seyyid Sünni Saadattan Osman Paşa ise Hz. Muhammed (S.A.V.)’in 41. soy torunu olup, Hanedan-ı Belde, Kuloğlugil, Nizam-ı Cedid Paşası olup, 1740 yıllarında Divriği Osmanlı Özel Ordusu Askeri hâkimi idi. Rakibi olan Seyyid Kara Hasan Ağa’yı (İlbeyli, Kangal ve Yeni il, Yeniçeri Ordu Ağasını) Sarayına davet edip, kalleşçe şehit ettirmiştir, (1743 yılında.)

Onun oğlu (Seyyid Osman Paşa’nın oğlu) olan ve Hz. Muhammed’in (S.A.V.) 42. soy torunu olan, Seyyid Sünni Saadattan Ebubekir Paşa’dır. Belge de Divriği Kalealtı Mahallesi’nde oturur gözükür. Seyyid Köse Paşa’nın kızı Seyyide Hümeyra Hanım ile evlenmiştir. 1770 yılında yükselerek Mirmiran (Beylerbeyi) olmuştur. O da Nizam-ı Cedid Paşası idi. Divriği’de ki Emir Bekirgiller ailesi onun soyudur. Hz Muhammed (S.A.V.)’in 43. soy torunu olan Seyyid Sünni

Saadattan Emir Ebubekir Paşanın 2 çocuğu olmuş, bunların biri Seyyid Sünni Sadattan Muhammet Bey ve diğeri Seyyid Sünni Saadat Mecit Bey’dir. Seyyid Muhammed Bey’in soy torunları olarak; Seyyid Sünni Saadattan Mirali, Seyyid Mirahmet ve Seyyid Mirhasan isimli, 3 tane torunları dünyaya gelmiştir. (Belge: Köse Paşa).

İşte bu büyük Divriği Yerli Seyyid ailesinin (bu kalabalık olup, daha çok Osmanlı Devletinde görev almış ailelerin) Ata babası olan Seyyid Karamahmut Mandı, 25. Soy Danişmend, 33. Soy Mendi (Mandı) Seyyid Sünni Saadat olup, 53. Soy Kureyşli ve Seyyid Danişmendoğlu Zahireddin İlbey’in (İlbeylilere Türkiye’de isim verenin) amcası olan Seyyid 2. Muhammed Danişmend’in 16. Soy torunudur. (Belge: Divriği sicilleri, Belge: Tarih kitapları, Belge: Kale ve Ulu Cami kayıtları (Divriği’de ki Belge: Sivas Ahkâm Divriği bölümü) (Belge: Ceylan Derisi olup, Hicri 555, Miladi 1160 yıllı Şecere, Belge; Nusredname.)

1670 yıllarında Divriği’de kurduğu ve kendine ait olan Mahmutbey Vakfı adlı vakıftan oğlu Seyyid Molla Mustafa’ya 2 kuruş yevmiye ile Divriği Kale ve Ulu Cami’den (ecdadının vakfından) tekrar gelire ve hak almaya, yani maaşa müracaatı nedeniyle bağlanmıştı. Çünkü Divriği’deki fitneler olan müzevirler, bu hakkı yine (iptal ettirip) geri aldırıp, Divriği’den Bağdat fethine giderken, 1638 de buradan geçen Sultan 4. Murat’a şikâyet edip, Seyyid Mendi oğlu (Mandıoğlu) Karamahmut’un babası olan Seyyid Sünni Saadattan Erikli – Ziniski ortak Köyü Camii İmamları evladı olup, yine bu Köylerde Nakibül Eşraf Kaim Makamını İmamlığı ile birlikte yürüten, Seyyid Sünni Sadattan Fakir Ali Mandı’nın oğlu olan bu Hüseyin’i ve oğlu olan Seyyid Karamahmut’u, Ulu Camii’den hak almaktan uzaklaştırmışlar ve vakıf hakkı olan %22’yi kendileri almışlardı.

Divriği Ulu Camii İmamları iken, Miladi 1516 yılında Yavuz Sultan Selim’den 10 adet Kutsal Emaneti kaçıran Sünni Saadat Seyyid Hüseyin El Ayas Mandı adlı İmam, 1520 yıllarında, Evliya Çelebi adlı Seyyah ve yazarın (Seyyid Muhammed Zıllioğlunun) 14 ciltlik Kitabının 5. Cilt 98. Sayfasında bahsettiği Ziniski Camiini yeni yaptırmıştı. İşte bu Mübarek Sünni Saadat Sancaktar Seyyid Hüseyin El ayas (Arapça sığınan) bu Mandı’lı eski Divriği Ulucamii İmamı’nın oğlu olan Seyyid Sünni Saadattan Ali Mandı’nın oğlu ve yine Sünni Saadattan olan, Seyyid Mahmut Mandı’nın oğlu olan, Seyyid Sünni Saadattan, Ziniski Camii Cuma İmamı olan, Seyyid Koca Saclı Molla Sadreddin Muhammed Mandı ( belge; Nakibül Eşraf Divriği Defterleri Erikli- Ziniski kayıtları, Seyyid Muharrem Efendi 1. Defter, Sayfa 18).

İşte bu Mübarek Seyyid’in oğlu olan Seyyid Sünni Saadattan Fakir Ali Mandı’nın torunu olan Divriği-Arapgir Yeniçeri Ağası ve Meşhur Seyyid Baba Sancağı Sancaktarı (Seyyid Koca Saclı’nın bacısı olan Seyyide Melike Şerife Hanımın oğlu olan, Ziniski Cuma Camii İmamı ve Sancaktarı olan Seyyid Resul Baba’dır. Bu Seyyid Baba’nın (Resul Danişmend’in) yakın akrabası olup, Sünni Sadattan olan ve Seyyid Saadat aslı Ziniski’li olup, İstanbul’da Osmanlı Baş Bakisi (Baş Müfettişi olan), olan Seyyid Sünni Sadattan İbrahim Kuloğlu (Kulioğlu) ve ailesinden olan ve Seyyid Köse Mustafa Paşa’nın Ata Babası olan (Ziniski’de Bağı olan Seyyid Yahya Danişmend’in yeğeni olan) Seyyid Resul

Danişmend’den, (torunu olan Seyyid 2. Resul’ün oğlu olan Seyyid Hüseyin’in tek kızı olan Seyyide’ye ( yani Şerife Aişe’ye) kalıp, bu kızın kocası olan Seyyid Karamahmut Mandı’ya geçmiş idi, belge; Nakibül Eşraf Defterleri 29. Defter, 4. Sayfada olup, İstanbul Şeyhülislamının tasdiki (Miladi 1705 yılında Padişah 3. Ahmet’in yine aynı zamanda bu adaletli Padişahın emri) ile daha önce 2. Mustafa’ca gasbedilen, Divriği Ulu Camii ve Kale Camii % 22 (Çamşıhı da 27, Danişmend Bucağındaki 13, toplam 40 Köyün) Vakıf gelirleri, biz Seyyid Mandı’lara bu Padişah oluru ile Seyyid Molla İmam Keleş Mustafa Mandı’ya verilmiştir.

Seyyid Kara Mahmud’un oğlu Seyyid Memiş Paşa, Divriği’de ki Seyyid Saraygilin isim babası olup, Ardanus’a Saray yaptıran oğlu ise (Seyyid Memiş Paşa’nın oğlu ise) Seyyid Sünni Saadattan Osman Paşa idi. Seyyid Osman Paşa’nın oğlu ise Seyyid Sünni Saadattan Emir Bekir Paşa idi. Bu Seyyid Emir Bekir Divriği’deki meşhur “Emir Bekirgil” adlı sülalenin isim babasıdır.

Seyyid Karamahmut Mandı’dan torun olup, hepsi de Sünni Saadattan olan Seyyid ailelelerin bir kısmını, tarihe hizmet etmek açısından zikretmemde fayda var, Yazar Seyyid Veysel. Bunlar; Seyyid Kösepaşagil, Seyyid Danişmendiler, Seyyid Mandılar, Seyyid Ayangil, Seyyid Karahasangil, Seyyid Edegil, Seyyid Balcıgil, Seyyid Sancaktargil, Seyyid Sütmollagil, Seyyid Amucagil, Seyyid Ganeismailgil, Seyyid Saraygil, Seyyid Saraygil, Seyyid Seyfiağagil, Seyyid Cebbarzadegil, Seyyid Tuğutluoğlugil, Seyyid Eriklioğlugil (Belge: Divriği Siciller, Belge; Sivas Ahkâm, Belge: Ulu ve Kale Camii maaşları ile ilgili kayıtlar, Belge: Erikli- Ziniski Nakibül Eşraf kayıtları, Belge; Köse Paşa Kitabı, Necdet Sakaoğlu.)

40. SOY TORUN:

Seyyid Mendiler’in (Divriği’de ki İlbeyi Danışmandoğullarının) (Danişmendliler’in) Ulu Dedesi olan Hz. Muhammed (SAV)’in 40. Soy Torunu, Seyyid Sünni Saadattan Molla Keleş Mustafa Mandı ( Danişmend) idi. Divriği Ulu Camii günlük 2 kuruş yevmiyeli Hafız ve İmamı idi. Divriği Ulu Cami’ye gelmiş olan (Ziniski’den getirdiği) İlbeyli Sancağı Şerifini senede 5 kez halka, o öptürüyordu. 1705 yılında İstanbul’da Kale ve Ulu Cami %22 hakkını bu Seyyid, 1703 yılında yeni Padişah olmuş 3. Ahmet’ten geri aldı. Kardeşi Seyyid Memiş Paşa Ardanus düzlüğündeki Sarayı yaptırıp, diğer kardeşi Seyyid Kara İsmail Ağa ise (Yeniçeri Divriği Ağası ve Sancaktarlardan) İlbeyli Ordusu Beyi torunu olan (oğlu Seyyid Hacı Osman’ın oğlu) Seyyid Köse Mustafa Paşa ile (Nizam-ı Cedid’ci) Divriği’yi bu oğlu ile iskân etti. ”Hanedanı Belde ve Sadatı Kiram’dan” diye lâkabları var idi. 5 oğlu oldu;

1-Hanedan-ı Belde, Sadatı Kiram’dan Ayanağagilin isim babası, Cebbareden, Seyyid Sünni Saadattan Kara Yusuf Ağa,

2- Hanedan-ı Belde, Sadatı Kiram’dan, Seyyid Sünni Saadattan Büyükağa Mahmut Ağa, (Mamo Ağa, Balo Ağa, Dişbudak ve bazı Çamşıhı Vakıf köyleri ve Çiftliklerinin Hak Sahibi olup, Devletin Vakıflarla ilgili Muhatap ve Muarriflikle ilgili Ağası olup,% 22 hakkı, Alevi % 80 nüfuslu ve Sünni % 20 nüfuslu çiftçilerden toplar ve kendi akrabaları olan, Divriği içinde oturan ve köy ve Çiftliklerde oturan, azınlık olup, bu Çiftlik ve Köylere Sünni fıkıhla yaptırdıkları ve

özel İmamlı Mescitlerde Dini ibadetlerini yapan akrabalarına imza karşılığı dağıtırdı. Divriği’deki şehrin içine girmesine (1700-1723 arası yapılan ve Divriği Köy ve Çiftliklerindeki dışarıdan gelen Alevi saldırılarında, yakılan onlarca adet Sünni Camii nedeni ile Sünniler bu Vakıf Köyleri terk ettiklerinden, ( belge: Köse Paşa Hanedanı Tercanlı Hüseyinbey oğulları ve Kureyşanlı Alevileri ortak saldırısı) Divriği içini adeta bir Kaleye çevirdiklerinden, korunmak gayesi ile) Divriği içine oturmalarına müseade etmediklerinden, gelirler, bu Sünni Seyyid Saadatlarca toplanıp, bu Hak olan gelirleri ise Alevi Seyyid Dedelerine ve gelir ortakları olan yine Divriğili Sünni Saadat Seyyidlere de adaletle,( bu Ulu ve Kale Camiine bağlı köylerin vakıf geliri toplayıcısı Divriği yerli Seyyidlerinden olup, bu görevle vazifeli Devlet Adamı Mahmut Ağa’ca dağıtılmıştı.

Seyyid Sünni Saadattan Molla Keleş Mustafa Mandı’nın oğlu olup, Seyyid Karahasan’ın, 3- Seyyid oğul olup, Seyyid Sünni Saadattan Karahasanların Atası ve isim babası, Sadatı Kiram’dan Hanedan-ı Belde, Seyyid Edegilin Atası ve Mandıgilin Atası (Danışmandoğlugilin Atası), Norşun’da ki ve Erikli’de ki Vakıf çiftliklerinin Hak sahibi, Kangal ve Yeni İl ( Gürün ve Şarkışla –Divriği üçgeni Kadim İlbeyli Yurdu ) oturanları olan (İlbeylilerin komutanı olup, Yeniçeri Ağası, İlbeyli Çerkez ve Çeçenlerin Bey’i olan), Seyyid Sünni Saadattan Mandılı Kara Hasan Ağa,

4- Bu oğul ise Seyyid Sünni Saadattan, Kara Aligil’in Atası, Hanedan-ı Belde, Sadatı Kiram’dan, Seyyid Seyfi Ağagilin Atası Seyyid Kara Ali Ağa’dır.

5- Bu 5. Seyyid oğul ise 1720-1760 yılları arası 40 yıl Divriği’yi yöneten, Divriği’nin güçlü adamı, Hanedanı Belde, Divriği Voyvodası ve Ayanı olan, Sadatı Kiram’dan, Sünni Saadattan, Seyyid Kamber Veli Ağa idi. Seyyid Şehit Kara Mahmud’un 3 oğlundan l’i olan Keleş lakaplı Ulu Camii imamı (1670’de 2 kuruş yevmiyeli) Molla takımından Seyyid Molla Mustafa Mandı’nın 5 oğlundan biri olan, Divriği’deki Seyyid Ayanağagilin isim babası olan Seyyid Sünni Saadattan 1. Yusuf Ağa (KaraYusuf ağa) olarak meşhur idi. Hz. Muhammed (S.A.V.)’in 41. soy torunu olup, Hanedan-ı Belde lakaplı idi. Seyyid 1. Yusuf Ağa, Divriği’de 1710 yılında doğdu. 1740 yılında Hargün’de Tuzla ve Malikânesi var gözükür. Mutasarrıf olup, işçileri, uşakları, özel Camisi ve İmamı var idi. Çok nüfuz sahibi olup, Kale ve Ulu Camii gelirleri olan %22 Vakıf hakkını alırdı. 2 oğlu kayıtlarda gözükür. 1) Seyyid Sünni Saadattan Kara Muhammed Ağa, 2) Seyyid Sünni Saadattan Hacı Osman Ağa.

Seyyid Kara Muhammed Ağa, Hz. Muhammed (S.A.V.)’in 42. soy torunu olup, Hanedanı Belde lakaplı ve Saadatı Kiram’dan olup, Divriği’de 1760-1780 yılları arası Ayan Ağası idi. Silahlı adamları var olup, Çiftlikleri idare eder, Ulu Camii ve Kale Camii %22 hakkını alırdı. Doğumu Divriği’de tahmini 1740 yılları idi.

Seyyid Kara Muhammed Ağanın oğlu olan Seyyid Sünni Saadattan 2. Kara Yusuf Ağa, Hz. Muhammed (S.A.V.)’in 43. soy torunu olup, tahmini 1770’de Divriği’de doğdu. 1790-1810 yılları arasında Ayan Ağası olup, Hanedan-ı Belde ve Sadatı Kiram lakapları vardı. Nüfuzu az bir Ayan Ağası idi. (Belge: Divriği Siciller, Sivas Ahkâm, Köse Paşa Hanedanı). Seyyid 2. Kara Yusuf Ağa’nın 2 oğlu oldu.

1) 1810 doğumlu, Hz. Muhammed (S.A.V.)’in 44. soy torunu olup, Azmanoğlu lakaplı, Ayan ve Ağa lakaplı Hanedan-ı Belde, Sadatı Kiram, Sünni Saadattan Seyyid Emin Ağa, 2) Seyyid Sünni Saadattan Azmanoğlu Muhammed Ağa olup, bu Seyyid Muhammed Ağa, Ayanoğlu,

Sadatı Kiram, Hanedan-ı Belde, Mütegellibeden diye resmî kayıtlarda yazılmış olup ve 44. soy torun olup, 1838’de meşhur Azmanoğluna ait “Ayan Ağa” Konağı’nı yaptıran (Hargele başındaki Konak olup, (Divriği İlbeyi Beyi İmam Bey tarafından, hasetlik nedeniyle kurşunlanan Konak bu Konaktır), bu Seyyid’dir. Divriği’de Köylüden %22 vağ ve buğday hakkı olan Camii Vakıf Hakkını alırdı. Divriği’de ilk Nüfus Kaydı bu Seyyidin Konağına gelen Nüfus Memurunca yapıldığında,1800 lü yılların başları idi. Bu nüfus kayıtlarında Mezhep olarak Sünni” olarak kayıtta yazılıdır, Belge; Kösepaşa Hanedanı. Seyyid 2. Kara Yusuf Ağa’nın tek kızı ise Seyyide Azmanoğlu Müfti Hatun idi. Bu Seyyide ise yine 44. soy torun idi.

Seyyid Azmanoğlu Emin Ağa’nın oğlu, 1850 Divriği Doğumlu ve Hz. Muhammed (S.A.V.)’in 45. soy torunu olan Seyyid Sünni Saadattan Hacı Muhammed Ağa idi. Bu Seyyidin Hanedan-ı Belde, Sadatı Kiram lakapları olup, Çamşıhı ve Sarıçiçek Vakıf 40 adet olan köylerinden, Divriği Ulu ve Kale Camii hakkını yağ ve arpa hakkı olarak alırdı. Belge: Divriği Siciller, Köse Paşa Hanedanı.

Hz. Muhammed (S.A.V.)’ in 44. soy torunu olan Azmanoğlu Seyyid Muhammed Ağa’nın (Ayan Ağa) (1838’de Ayan Ağa Konağı’nı yaptıranın) oğlu ise Hz. Muhammed (S.A.V.)’in 44. soy torunu olan ve 1870 yılında Divriği ilk Belediye Başkanı olan, Hanedan-ı Belde, Sadatı Kiram, %22 Kale ve Ulu Camii pay alıcısı, Azmanoğlu Seyyid Sünni Saadattan, Mustafa Ağa idi. (“Ayan Ağagilden” aile lâkabı idi), Belge: Sivas Ahkâm, Divriği siciller, Köse Paşa Hanedanı). Azmanoğlu Seyyid Emin Ağa (Ayan Ağa)’nın oğlu olan 45. soy torun Azmanoğlu Seyyid Sünni Saadattan Muhammed Ağa’nın 3 oğlu var idi. 1) 46. soy torun, Azmanoğlu Seyyid Sünni Saadattan İbrahim Ağa (Ayan Ağa), 2) 46. soy torun Azmanoğlu Seyyid Sünni Saadattan Ahmet Ağa, 3) 46. soy torun Seyyid Sünni Saadattan Mustafa Ağa. Bu 3 kardeş, %22 Kale ve Ulu Camii gelirlerini pay edip, yağ ve ekin haklarını Divriği’de köy ve Çiftliklerden aldılar. Hanedan-ı Belde, Sadatı Kiram, Mütegallibe ve onların torunları olan zamanımızdaki aile olan Seyyid İkizler, bu Seyyidin lâkapları idi.

46. soy torun olan Azmanoğlu Seyyid Sünni Saadattan İbrahim Ağa’nın, 1925 doğumlu 1. oğlu olup, Hz. Muhammed (S.A.V.) in 47. soy torunu olan Seyyid Seyit İkizer, 9 yaşında vefat etmişti. Hz. Muhammed (S.A.V.)’den 47. soy torun olan, onun kardeşi olup, 2. oğul olup, 1930’da doğan Seyyid Sünni Saadattan Osman Şevki İkizer ve 47. soy Hz. Muhammed (S.A.V)’den torun, 1933’de Divriği’de doğan Seyyid Sünni Saadattan Mustafa İkizer ve 1933’de doğan, Hz. Muhammed (S.A.V)’den 47. soy torun Seyyid Sünni Saadattan Seyfettin İkizer adlı 4 oğlu olmuş idi. 47. soy torun olan Seyyid Seyfettin İkizer’in bir oğlu olmuş, ismi ise Seyyid Sünni Saadattan İbrahim olup, Resulullah (S.A.V)’den 48. Soy torun idi. Seyyid Seyfettin’in kardeşi olan 47. soy torun olan Seyyid Osman Şevki İkizer’in tek oğlu olmuş, Hz. Muhammed (S.A:V)’in 48. soy torunu olan bu Seyyid’in ismi ise Seyyid Sünni Saadattan Ömer İkizer’dir. Seyyid Osman Şevki İkizer’in, Hz. Muhammed (S.A.V)’in 48. Soy Torunları olan iki kızı ise yine Divriği doğumlu Seyyide Nermin ve Seyyide Nesrin idiler. Seyyid Seyfettin İkizer’in kardeşi olan ve 47. soy torun olan Seyyid Mustafa İkizer’in 3. kızı olup, 48. torunlar olan Mübarek Hazreti Muhammed (S.A.V.) in torunları olan Seyyideler ise Seyyide Demet, Seyyide Derya ve Seyyide Hülya adlarında idiler.

Seyyid İbrahim Âğa’nın kardeşi olan ve Hz. Muhammed (S.A.V.)’in Divriği’de ki 46. soy torunu olan Seyyid Sünni Saadattan Ahmet Ağa’nın 4 evladı olmuş idi. Hz. Muhammed (S.A.V.)

in 47.soy torunları olan bu evlatların adları ise: 1) Seyyid Sünni Saadattan Mahmut İkizer, 2) Seyyid Sünni Saadattan Mehmet İkizer, 3) Seyyide Hatice, (bu Seyyide Hatice, ben aciz yazar Seyyid Sünni Saadattan Veysel Semih Danişmend’in (Mandı oğlu’nun) Kayınvalidesi olup, Allah (C.C.) ( vefat ettiğinden, diğer vefat eden Seyyid ve Seyyidelerimizle birlikte, onu da tümünü de ) Cennetinde misafir etsin İnşaallah. 4) Seyyide Sıdıka idi.

46. soy torun olan Seyyid İbrahim Ağa’nın bir diğer kardeşi olan, yine 46. Soy Seyyid Sünni Saadattan olan, Mustafa Ağa’nın ise Hz. Muhammed (S.A.V.) den 47. Soy torun Seyyidler olan bunlar ise; 1) 47. Soy torun olan,Seyyid Sünni Saadattan,Mitdat İkizer, 2) 47. Soy torun, Seyyid Sünni Saadattan Mehmet İkizer, 3) 47. Soy torun Seyyid Sünni Saadattan Ahmet İkizer idi. 47. Soy torun olan Seyyid Ahmet İkizer’in oğlu olan, 48. Soy torun Seyyid Sünni Saadattan Hilmi İkizer olup, onun iki bacısı vardı. 1) Seyyide Şerife, 2) Seyyide Hatice isimleridir. Hz. Muhammed (S.A.V)’den 47. soy torun Seyyid Ahmet İkizer’in kardeşi olan, Seyyid Sünni Saadattan Mehmet’in ise Hz. Muhammed (S,A.V)’den 48. soy torun olan, Seyyid Sünni Saadattan İhsan İkizer adlı oğlu olup, bu Seyyid İhsan İkizer Üniversite Sınavında Sivas l.si olmuş idi. Seyyid İhsan’ın iki bacısı ise Hz.Muhammed (S.A.V.) in Divriği’deki torunları olan, 1) Seyyide Ayşe, 2) Seyyide Adile idi. 47. soy Seyyid Ahmet İkizer’in ağabeyi olan Seyyid Mikdat İkizer’in ise bir oğlu olmuş, adı ise Hz. Muhammed (S.A.V)’den 48. soy torun olan, Seyyid Sünni Saadattan Mustafa İkizer’dir. Bu Seyyidin (Seyyid Mustafa’nın) bir bacısı ise Seyyide Fatıma’dır.

Seyyid Molla Keleş lakaplı Mustafa Mandı’nın (Hz.Muhammed’in Miladi 1700 yılı başlarındaki Divriği Ulu Camii 2 kuruş yevmiyeli, Sünni Hanefi fıkhı üzerine İmamı olan 40. soy torununun), Seyyid Sünni Saadattan Kamber Veli isimli oğlu ise (Hz. Muhammed’in (S.A.V.) bu 41. soy torunu olan ve kayıtlarda “Yeniçeri Takımından olup, 1720-1760 yıllarında 40 yıl Divriği Voyvodası, Mütesellimi ve Ayanı” olup, 1763’de vefat etmiştir yazar. Cebbarzade, Mandı, Norşunluoğlu lakapları idi. Onun 1 tek kızı olup, ismi Seyyide Fatıma idi. Seyyid Kamber Veli’nin Yeğenleri ise Hz. Muhammed (S.A.V)’in 42. soy torunları olan, 5 ide Seyyid Sünni Saadattan olan, 1) Seyyid İbiş Ağa, 2 ) Seyyid Hüseyin Ağa, 3) Seyyid Halil Ağa, 4) Seyyid Ahmet Ağa, 5) Seyyid Ali Ağa idi. Divriği Vakıf 40 Köy ve Çiftlikleri gelirleri, Hem yakın akrabaları olan Sünni Saadat Seyyidlere hem de Sünni olmayan ve 12 İmama uyan Alevi Dede Seyyidlere adaletle bu 5 Meşhur Toprak Ağalarca % 22 olarak paylaştırıldı. Başören Vakıf köyü, bu yeğene, ondan damadına miras olarak %22 geliri kaldı. Belge: Sivas Ahkâm 93, 183, 196, 178, 211, 289, 355 sayı ve 1177 hicri. % 22 hakkı 1928 yılına kadar, ben aciz yazarın büyük dedesi olan, 57. Sancaktar Seyyid Sünni Saadattan İmam (Divriği Gökçe Camii görevlisi) Hacı Ömer Mandı aldı.

Hz Muhammed (S.A.V.)’in 40. soy torunu olan Seyyid Molla Mustafa Mandı’nın diğer oğlu olan, 41. soy torun Seyyid Sünni Saadattan Kara Ali Ağa’dır. Cebbare’den, Sadatı Kiram’dan, Norşun Köyü % 20 azınlık Sünni Seyyidlerinden olup, bu köydeki Cemaati ile özel Mescit ve İmamı olup, yazları Çiftliğinde (1700 yıllarında) yaşar, Divriği’de ise Kale Mahallesinde akrabaları ile kışın otururdu. Bu oturan yerli Seyyidlerin listesini Sayın Divriğili yazar Necdet Sakaoğlu kitaplarında vermiştir. Ayan Ağa lakaplı, Hanedan Belde, Divriği Defterlerinde kayıtlı bu Seyyid Divriği’de Kara Ali Camii’ni Vakıf olarak yaptırandır. Divriği’de ki Kara Ali Ağa ailesinin isim babasıdır. %22 Kale ve Ulu Camii gelirlerini aldı. Belge: Divriği siciller, Köse Paşa Hanedanı.

Seyyid Molla Mustafa Mandı’nın diğer oğlu olan, diğer Seyyid olup, Hz. Muhammed (S.A.V.)’in 41. soy torunu Seyyid Koca Mahmut Ağa lakabı almış olan, Mahmut Ağa’dır. Ayan, Mütegallibeden, Sadatı Kiram ve Mandı lakaplarıdır. Mamoğa Köyü, Şahin Köyü, Çakır Ağa Köyü, Balo Ağa Köyü, Dış Budak Köyü gibi vakıf köyleri ona ve torunlarına %22 gelir olarak, tapu Kale ve Ulu Camii nin mülkü olmak kaydı ile Osmanlı’ca tevzi edilmiş, gelirleri toplamak ona vazife olarak kalmıştır. Bu çiftliklerde çalışan köylülerden %22 yağ ve arpa, buğday hakkı alırdı. Babası Seyyid Keleş Mustafa ve dedesi Seyyid Kara Mahmut’tan kalan bu köylerin tapusu, Ulu ve Kale Camilerinin olup, %) 22 si olan Divriği tüm Alevi ve Sünni Seyyidlerine geçim olarak verilen gelirin %4 İmamlık, %4 Müezzinlik, %4 Hatiplik, %3 Mütevellilik, %3 Ferraşlık (temizlik), %2 Muarriflik, %1 Bekçilik, %1’de Kubbedarlık, (Kubbe altındaki Ulu Camiideki 21 büyük mezara Kur’an okuma) hakkı olarak o ve ailesine verildi. Belge: Divriği siciller belge: Sivas Ahkâm, Belge: Köse Paşa Hanedan’ı, Belge: Vakıfname, (Yazar Seyyid Veysel).

34. Soy Mendi (Mandı) Seyyid olup, 54. Soy Kureyş ve 26. Soy Danişmend olup, Danişmendoğlu Seyyid Zahireddin İlbeyin amcası olan Seyyid 2. Muhammed Danişmend’in 17. Soy torunu olan Seyyid Sünni Saadattan Karamahmut Mandı’ nın oğlu olan Seyyid Sünni Saadattan Keleş lakablı Molla Mustafa Mandı’nın ( ki kayıt Belge: Divriği Sicilleri, Belge: Nakibül Eşraf 29. def. 4. sayfa, Belge: Sivas Ahkâm) Doğumu tahmini 1660 miladidir. Nakibül Eşraf 4. Sayfada, ayrıca Divriği’li bu Seyyid’in eline İstanbul Şeyh-ül İslam’ı tarafından bir belge daha verilmiştir. Bu belgede, 1705 yılında, “Yeşil Seyyidlik Sarığı takmasına müsaade edildi” diye bu belge yazar. Ayrıca İstanbul Üsküdar’daki akrabalarının (bu akrabaları ise Erikli ve Ziniski’li Sünni Seyyid Saadattan olup, Seyyid Sünni Saadattan Baba Resul Danişmend’in torunları olup, Üsküdar’da oturan Seyyid Osman’ın oğlu Seyyid Muhammed adlı Seyyidi şahit gösterip, onun şahitliği ile elindeki Seyyidlik şeceresi bu Şeyhülislam’ca tasdik ve mühürlenmiştir. Belge: 4. sayfa 29. Defter. Seyyid Molla Mustafa Mandı (Keleş lakaplı) (Keleş ise boylu boslu ve yakışıklı kişiye Osmanlı’da konulan lakaptı) İstanbul’a, 1703 yılında Divriği’den ayrılıp, sonra Sivas’a gelip oradan İstanbul’a doğru giderken yol arkadaşları olan Yıldızeli Sarıkaya Köyü’nde oturan Hasan oğlu Hüseyin ve Tokat Karkın Köyü’nde oturan Bekir oğlu Muhammed’in de İstanbul’da şahit olarak beraber Sivas’tan gelip, kendisini bu kişilerin tanıdığını anlatıp, Şeyhül İslam’a yazdığı belgenin altına imzalarıyla birlikte isimleri, bu kıymetli belgede yazmaktadır.

41. SOY TURUN;

Seyyid Mendiler’in, (Divriği’de ki İlbey Danışmandoğlugilin) (Danişmendliler’in) Ulu Dedesi Hz. Muhammed (SAV)’in 41. Soy Torunu Seyyid Sünni Saadattan Kara Hasan Ağa’dır. Lakabı Norşun Ağa’sı dır. Norşun ve civarı Çiftlikler olan Vakıf topraklardan %22 gelir alırdı. Tahmini 1690 Miladi Divriği doğumludur. Hanedan-ı Belde ve Sadatı Kiram’dan ve Mütevelliden olup %22 Kale ve Ulu Cami vakıf hakkı alırdı. Osmanlı’nın 1600 yılında ilave olarak kendisine verdiği Darende merkezli Yeni İl (İlbeyli İli) İlbeyliler’inin Askeri ve Mülki Beyi idi. (Belge: Divriği Sicilleri). İlbeyli Cemaati, bu Seyyide bağlı olup, Divriği Sancağına, İlbeyli Yeniçeri askerleri olan bu kazalar ve askerleri tümüyle bağlı idi. Amcası Seyyid Sünni Saadattan Memiş Paşa’nın oğlu olan Seyyid Sünni Saadattan Osman Paşa ile (Nizam-ı Cedid’ci bu paşa ile) olan ordu ve Ağalık rekâbeti hayatına mal oldu. 1743’de Divriği’de Saraya (Ardanus’a) davet edilip, Ömer Beyoğulları

(amcası olan Seyyid Sünni Saadattan Memiş Paşa’nın adamları) tarafından şehid edildi. Kendisinin büyük oğlu (kebiroğlu) Seyyid Sünni Saadattan Süleyman Ağa, Sivas’taki Mahkemede, babasının katillerinin davasında, Seyyid Osman Paşa’dan şikâyetçi olmamış ve Saraylı lakaplı bu amcasının oğlunu kaatil bilmemiştir. Şikâyetçi olduğu esas katiller olan amcasının hizmetçileridir, (Belge: Sivas Ahkâm mahkeme kayıtları)

Nizam-ı Cedid ve Yeniçeri çekişmesi bu amcaoğulları olan Nizam-ı Cedid’ci Seyyid Osman Paşa ile olan Mübarek Sancağı kapma ve kendi ordularında kullanma isteği idi. Sıkıntı bu yüzden kaynaklanmış ve cinayetler böylece sonuçlanmıştı. Rekabet ise bu yıllarda (1740 yıllarında) başlamış olup, iki ordunun (Yeniçeri ve Nizam-ı Cedid) Paşaları ve Ağaları birbirine diş biliyordu. 35. Soy Mendi (Mandı) Seyyid 55. Soy Kureyşli ve 27. Soy Danişmend olup, Seyyid Danişmend ve oğlu Zahireddin İlbey’in amcası olan Seyyid 2. Muhammed Danişmend’in 18. Soy torunudur. (Belge: Sivas Ahkâm, Belge: Divriği Sicilleri, Belge: Köse Paşa Hanedan-ı.) 1733-1743 yılları arası Divriği Sancağındaki Yeniçeri orduları beyi olarak kaydı, Divriği Sicillerinde (Yeni İl) ordu Komutanı olarak mevcuttur) (Yeni İl Darende, Uzunyayla ve 42 pare köy ve Kangal, Mancılık, Alacahan arası da Uzunyaylaya ilave olarak İlbeylilerin yurdu idi Belge: (Alacahan Eski Belediye Başkanı olan Şakir Aslanpınar’ın elindeki Sultan 4. Murat vakıfnamesi), (Nakibül Eşraf Divriği Erikli-Ziniski def. 2. Belge; Divriği Köy ve Çiftlikleri, 1760 yılı Seyyid Sünni Saadattan Fakir Ali Mandı oğlu Hüseyin Mandı belgesi. Seyyid Kara Hasan Danişmend’in mezarı, özel Sünni Mescit ve özel İmamlı Divriği Çamşıhı Norşun adlı kendi gelirini Vakıf olarak aldığı Çiftlik köyünde olup, mezar taşında şehit edildiğinde katillerin kullandığı a) bıçak b) piştov tabanca c) süngü d) yatağan ve kılıçların resimleri mezar taşma oyularak yapılmıştır, (Yazar Seyyid Veysel).

Hz. Muhammed (S.A.V.)’in 41. soy torunu olan Seyyid Kara Hasan Mandı’nın 2 oğlu olup, büyük oğlu Hz. Muhammed (S.A.V)’den 42. soy torun olan Seyyid Sünni Saadattan Süleyman Ağa, küçük oğul ise Hz. Muhammed (S.A.V)’den 42. soy torun olan Seyyid Sünni Saadattan Cebbarzade Muhammed Ağa idi.

Seyyid Süleyman Ağa kayıtlarda Norşunluzade, Sadatı Kiram’dan, Cebbarzade, Hanedan-ı Belde lakaplı olup, Divriği Kethüdası idi. Padişah 2. Mahmut tarafından Sivas’a bağlı Yozgat’a Mütesellim olarak tayin edildi. Kızını meşhur Divriği Seyyid Sünni Saadattan Köse Mustafa Paşa’nın oğlu olan Seyyid Sünni Saadattan Veliyettin Paşa’ya verdi. Oğlu ise Sivas İlbeyliler’in Nizam-ı Cedid’e bağlı, 1810 yılı Sivas Paşası olup, Sivas Askeri Komutanı idi. Bu oğlunun ismi, Hz. Muhammed (S.A.V)’in 42. soy torunu olan, Seyyid Sünni Sadattan Muhammed Celalettin Paşa idi. En büyük oğlu Hz. Muhammed (S.A.V)’den 43. soy torun olan Seyyid Sünni Saadattan İbrahim, Divriği’de ki kendisinin Çiftliği olan Çamşıhı’daki Çamağan Köyü’nü idare ederdi. Seyyide Asiye ve Seyyide Havva adlı 2’de kızı vardı.

Seyyid Süleyman Ağa’nın (Cebbarzade’nin) damadı Seyyid Veliyettin Paşa, 1813’te Divriği’de Osmanlıya isyan edince, Sivas’ta ki Askeri Komutan ve İlbeyli Beyi, oğlu olan 43. soy torun Seyyid Muhammed Celalettin Paşa, Osmanlı Sultanı 2. Mahmud’un emri ile ordu ile Kangal’da Divriği İlbeyi olan Yeniçeri ağası Seyyid Hüseyin Sancaktar ile yani (Amcası Seyyid Muhammed Cebbarzade’nin oğlu ile ) onun İlbeyli Yeniçeri Askeri ile buluşup, Akçadağ’a askeri ile kaçan Seyyid Veliyyeddin Paşa’yı yakalamak emri ile Akçadağ’a onu aramaya gitmişlerdi.

Fakat bulamamışlardı. Bunun üzerine yeğenlerini ve eniştelerini ( Seyyid Veli Paşa’yı ) mahsus yakalamıyorlar diye, buna kızan 2. Mahmut, Osmanlı ordusunu ve Paşasını Malatya Akçadağ’a, özel olarak göndermiş, haksızlığa karşı isyan eden, Seyyid Sünni Saadattan Veliyettin Paşa, orada kısa bir çatışma ile mağlup edilip asılmıştı. Belge: Divriği Siciller Belge: SivasAhkâm, Belge: Köse Paşa Hanedan-ı, Necdet Sakaoğlu.

42. SOY TORUN;

Seyyid Mendiler’in (Divriği’deki İlbeyi Danışmandoğullarının) (Danişmendliler’in) Ulu Dedesi Hz. Muhammed (S.A.V.)’in 42.Soy Torunu Seyyid Sünni Saadattan Mandı oğlu (Danışmandoğlu) Muhammed Ağa idi. Norşunluzade lakabı olup, aynı zamanda Cebbarzade (Gökteki yıldız kümesi olan büyük kümeye Cebbar denir) olarak meşhurdu. Hanedanı Belde olarak ve Sadat-ı Kiram’dan diye kayıtlı idi. Tahmini 1720 de Divriği de doğdu. Divriği Kale ve Ulu Camii Mütevelliliği babası şehid olduktan sonra bu Seyyide kalıp, Kale ve Ulu Camileri % 22 gelirini aldı ve Divriği Seyyidlerine dağıttı. Babasının (Seyyid Kara Hasan’ın) elinde bulunan İlbeyli Sancağı Şerifi Ukab, bu uğurda öldürüldüğü (şehit olduğu) halde, bu aile olan Mandılarda (Danışmandoğlugilde) kalmış ve ona intikal etmişdi. 1754 de %22 hakkı (ki toprak geliri ve yağ geliri olarak bu hak alınır ve köylerin meralarından kullanan köylülerden de o Vakıf mera’yı kullanandan tüm Divriği halkı olan (Sarı Çiçeklilerden, Çamşıhı halkı olan ve % 80 çoğunluk halkı Alevilerden, % 20 azınlık olan Sünni halktan %22 olarak her köyden) Cami Vakfı olarak alınırdı. (Mera hakkı ise yağ geliri olup, o yağın %22’si olarak da yağ hakkı alınırdı.)

Mandıoğlu Cebbarzade Seyyid Muhammed Ağa, kardeşi Seyyid Süleyman Ağa ile birlikte tüm Çamşıhı, Danişmend Bucağı, Hargün Köylerinden bu hakları aldılar. Seyyid Muhammed Ağa (Cebbarzade), Dostal köyünden bu hakkı vermeyen kiracıları özel ordusu ile çıkardı. (Belge Divriği Sicilleri) Dostal Köyü ve Norşun Köyü özel çiftliği olup, Çamağan Köyü ise kardeşi Seyyid Süleyman Ağa’nın gelir aldığı Köy idi. Özel Mescidi, Sünni İmamı ve hamamı olan bu ( Dostal, Çamağan, Norşun, Tuğut, Erikli, Ziniski, gibi köylerde Sünni Seyyidler yazları otururdu. Divriği’nin haracını almak isteyen bir Eşkiya ve onun çapulcu ordusunu, kendi özel orduları ile (İlbeyliler ile amcasının oğlu Seyyid Köse Mustafa Paşa ile birlikte olarak birleşip, savaşarak yenmiş ve Divriği halkının paralarını gasbeden bu Eşkiyaların ellerinden paraları ve gasp mallarını, Eşkiyanın kaçışından sonra, Divriği halkına dağıtmışlardı, Belge: Divriği Sicilleri) Voyvoda olarak, Divriği’de meşhur olup, amcası oğlu Köse Mustafa Paşa o yıllarda daha yeni yeni meşhur olmaya başlamıştı. 36. Soy Mandı Seyyid, 56. Soy Kureyşli, 28.Soy Danişmend olup, Seyyid Zahireddin İlbey’in amcası olan Seyyid 2.Muhammed Danişmend’in 19. Soy Torunu idi. Belge: Sivas Ahkâm, Belge: Divriği Sicilleri. Belge: Şecere.

Cebbarzade Seyyid Muhammed Ağa’nın ağabeyisi olan, Cebbarzade Seyyid Süleyman Ağa, mahkeme kayıtlarında babasının katilleri ile Sivas’ta hukuk mücadelesi verirken, annesi ile birlikte Sivas’ta misafir edilmişti. Mahkeme sonunda Divriği’ye dönen bu ana oğul Divriği’deki Süleyman Ağa konağına yerleşmiş ve Cebbarzade Seyyid Süleyman Ağa, şehit babasından kalan Sancağı Şerifi, Kangal Yeni il (Darende) Divriği Arapgir Yeniçeri ağalığını 1743’te devralmıştı. Ordusu olan İlbeyli Türkmen Cemaati ile birlikte çok güçlü bir hale gelmiş, fakat Nizam-ı Cedid’ci paşalar, onun bu gücünü “Padişaha “tehlike” diye bildirince, kendisini Yozgat’a

Mütesellim olarak tayin etmişlerdi. Orada maalesef (şüpheli bir ölümle öldü diye belge onu kayıt eder) şehit edildi. Yazar Seyyid Veysel

43.SOY TORUN;

Seyyid Mendiler’in, İlbeyi Danışmandoğullarının (Danişmendliler’in) Ulu Dedesi Hz. Muhammed (SAV)’in 43.Soy Torunu Seyyid Sünni Saadattan Sancaktar Hüseyin Mandı idi. Belge de Divriği’nin 1812 yılında ki Yeniçeri Ağası ve Voyvodası olarak görülür. Bu Seyyid’in babası Seyyid Muhammed Mandı olan Cebbarzade’den kalan Mübarek Sancağı Şerifi (İlbeyli Sancağı) babasından kendine kalmış ve bu aile Sancaktarlar lakabını ilave olarak almıştı. Belgeler onu amcası oğlu olan Sivas Paşası Seyyid Cemalettin Paşa ile birlikte (Amcası Seyyid Süleyman Ağanın oğlu) Amcası Seyyid Süleyman Ağa’nın damadı olan ve (Köse Paşa Mustafa’nın oğlu olan) Seyyid Veliyeddin Paşa’nın, Yeniçeri Ağalarına baş düşman Padişah 2. Mahmud’a ve haksız Osmanlı vezirlerine baş kaldırdığında, Sivas Nizam-ı Cedid Ordusu Paşası olan Cemaleddin Paşanın, Sivas ordusu ile bu Seyyidin, yani Seyyid Sancaktar Hüseyin Ağa’nın, İlbeylilerin etkin olduğu Divriği Sancağına, Yeniçeri ağası olduğu kendi Divriği-Arapgir Yeniçeri ordusu ile Kangal da birleştiğini fakat Seyyid Veli Paşayı yakalayamadığını yazar.

İsyan eden Seyyid Veli Paşa’yı mahsus yakalamayıp, onun ordusu ile birlikte Malatya Akçadağ’a kaçmasında bu iki Divriği ordusunu suçlu gören Osmanlı 2. Mahmut adlı, annesi ve dayıları Hristiyan Sultan, İstanbul’dan başka bir ordu göndererek, 1814’te onu yakalatıp idam etmişti. 1826 da da Yeniçeri orduları Osmanlının can damarı bu yıkıcı Padişah 2. Mahmut’ça Osmanlının can damarı yırtılırcasına tüm yurtta kaldırıldığında, Sancaktar Mandıoğlu (Mendioğlu) Seyyid Sünni Saadattan Hüseyin Ağa’nın idamına hüküm çıkmış, ihanete uğrayıp öldürülmemek için, kendini Mısır’ın Arnavut asıllı valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın Kahire’deki Sarayına atmıştı. Oradan Padişah 2. Mahmut’a inanamadığından (çünkü eniştesi ve büyük amcası torunu olan Seyyid Köse Mustafa Paşa’nın oğlu olan Seyyid Veliyettin Paşa onun tarafından) idam edildiğinden, (bu yüzden Osmanlı’ya güvenemediğinden) Mısır’da ve Halep’te kalıp, orada Sancağı Şerife göz diken Kavalalı İbrahim Paşa’dan çekinip, oğlu Seyyid Hasan’la Divriği’ye kaçırtmıştır. Baylan geçidi savaşında Mısır Ordusuna yenilip orada vefat etmiştir.

Divriği’den Mısır’a kaçarken yanında götürdüğü ulu dedesi Hz. Muhammed’den kalan Sancağı Şerifi, oğlu Seyyid Hasan Norşunluzade ile Divriği’ye 1830 affı sonrası geri göndermiştir. 1830 yılında Padişah 2. Mahmut’un 1826 da ortadan kaldırdığı Yeniçeri Ordusunun yok olması nedeniyle, Osmanlı’nın temelini sarstığını görüp ve Osmanlı’nın zor durumda kaldığını anlayınca, umumi af çıkartması ile Yeniçeri Ağaları ve askerleri olan İlbeyliler, Sivas ve civarında dağlardan inmiş, 1832’de 2. Mahmud’un kurduğu Asakiri Mansureyi Muhammediyye adlı bu Yeni Osmanlı ordusuna girmişlerdi. Halep İlbeyli Başkomutanı olarak, Mısır’a Osmanlı’dan gelen (Sivas’tan gelen) İlbeyli askerleri ile birleştiği halde yine de baş kaldıran Kavalalı Mehmet Ali Paşanın oğlu olan Kavalalı İbrahim Paşa’ya karşı barıştığı Osmanlı Devleti’ni korumak için, Halep Arap ve Kürt halkının kalleşliği ile ordusu Halep Kalesi’ne alınmamış ve dışarıda kalıp, Kürt ve Arap kuvvetleri karşı tarafa geçmiş, Sivas ve Halep İlbeyli askerleri ile İbrahim Paşa ile yapılan bu savaşta Halep yakını Baylan Geçidi’nde, Seyyid Sancaktar Divriğili Hüseyin Mandı yenilmişti.

Seyyid Sancaktar Hüseyin Ağa, bu savaş evveli kendisini affeden Osmanlı Sultanı 2.

Mahmud’dan Paşa lakabı alıp, Ağa Hüseyin Paşa lakabıyla tarihe geçmişti.(Belge: İslam Ansiklopedisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa bölümü), 37.Soy Mandı Seyyid, 57.Soy Kureyşli, 29. soy Danişmend olup, Seyyid İlbey Zahireddin Danişmend’in amcası olan, 2. Muhammed Danişmend’in 20. Soy torunu idi. 1832’de ki Baylan Geçidi savaşı sonrası o savaşta vefat edip etmediği ve ne zaman öldüğü bilinememektedir. Hz. Muhammed (S.A.V)’in 43. soy torunu ve tahmini 1785 yılında Divriği’de doğan Sancaktar Seyyid Sünni Saadattan Ağa Hüseyin Paşa (Mandıoğlu)’nın, belgelerde 4 oğlu gözükür. 1) Seyyid Sünni Saadattan Norşunluzade Hasan, (Hasan Ağa Camii’ni yaptıran), 2) Seyyid Sünni Saadattan Norşunluzade Mahmut 3) Seyyid Sünni Saadattan Norşunluzade Ali, 4) Seyyid Sünni Saadattan Norşunluzade İbrahim’dir.

Seyyid Sünni Saadattan Norşunluzade Mahmut Mandı’nın, Hz. Muhammed (S.A.V.)’in 44. soy torunu olarak Divriği’de ki Mamoağa Köyü ve civarı, Divriği Ulu ve Kale Camii vakfına bağlı olarak %22 gelir aldığı 5 adet çiftliğinden biridir. (Belge: Divriği Siciller) Sadat-ı Kiram’dan ve Hanedan-ı Belde lakaplarıdır. Tahmini 1805 yıllarında, babası Sancaktar Seyyid Hüseyin Danişmend’in (İlbeyliler’in Divriği Beyinin Konağı olan Sancaktar Konağı’nda doğdu. Kendi adını alan oğlu olan, Seyyid Sünni Saadattan Hasan Şahin Mandıoğlu’nun oğlu olan (torunu Seyyid Sünni Saadattan Mahmut Mandı, 1930 yılı yerleştiği Suşehri Belediye Başkanı idi.

Hz. Muhammed (S.A.V.)’in 44. soy torunu Seyyid Mahmud Mandı Ağa’nın oğlu olan ve Hz. Muhammed (S.A.V.)’in 45. soy torunu olan, Seyyid Sünni Saadattan Hasan Şahin Mandı, 1254 hicri Miladi 1839 yılında Divrik’de doğdu. Norşunluzade, Mandı, Sancaktar, Hanedan-ı Belde lakapları idi. Kızı olan Seyyide Şerife Ayşe’yi büyük amcası olan Norşunluzade Seyyid Hasan’ın oğlu olan, ben aciz yazarın büyük dedesi olan Seyyid Sünni Saadattan Hacı Ömer Mandı’ya verdi. Hz. Muhammed (S.A.V.)’in 45. soy torunu olan Hacı Ömer Mandı, Vakıf Kale ve Ulu Camii %22 payını alırdı.

Seyyid Hasan Şahin Mandı’nın oğlu ise Seyyid Sünni Saadattan Behçet Halil Mandı’dır. Hz. Muhammed (S.A.V.)’in 46. soy torunudur. Onun kardeşi olan Hz. Muhammed (S.A.V.)’in 46. soy torunu olan, Seyyid Sünni Saadattan Mahmut Mandı ve onun kardeşi de yine 46. soy torun Seyyid Sünni Saadattan Şahin Ali Mandı’dır. Bu Seyyidlerin 2 bacısı ise Seyyide Hatice ve Seyyide Ayşe’dir. Seyyid Behçet Halil Mandı’nm 2 oğlu var idi; 1) Hz. Muhammed (S.A.V.)’in 47. soy torunu Seyyid Sünni Saadattan Süleyman Mandı, 2) 47. soy torun Seyyid Sünni Saadattan, 1310 hicri doğumlu Osman Nuri Mandı idi. 1306 hicride Seyyid Süleyman Mandı’nın oğlu olan, Hz. Muhammed (S.A.V.)’in 48. soy torunu olan, 1925 doğumlu Seyyid Sünni Saadattan Behçet Samim Mandı Divriği’de doğdu.

Onun oğlu ise 49. soy torun Seyyid Süleyman Cem Mandı’dır. Hz. Muhammed (S.A.V)’in 46. soy torunu olan, Suşehri 1930 yılı Belediye Başkanı olan Seyyid Sünni Saadattan Mahmud Mandı’nın 2 oğlu ise Hz. Muhammed (S.A.V)’in 47. soy torunu Seyyid Sünni Saadattan Sabri Mutlu ve kardeşi olan 47. torun Seyyid Sünni Saadattan Müştak Mandı’dır. Bu Seyyid Müştak’ta 1960 yılları Sivas Suşehri Belediye Başkanı idi. Seyyid Müştak Mandı’nın oğlu ise 48. soy torun olan Seyyid Sünni Saadattan Bekir Mutlu’dur, (Mandı oğlu)

Hz. Muhammed (S.A.V.) in 45. soy torunu olan Seyyid Hasan Şahin Mandının 1 oğlu da 46. soy torun olan Seyyid Sünni Saadattan Şahin Âli Mandı’dır. Hicri 1293 Miladi 1877′de Divriği’de doğdu. %22 Kale ve Ulu Camii hakkı aldığı köy ise Divriği Çamağan Köyü idi. Sadat-ı

Kiram’dan ve Hanedan’ı Belde olarak belgelidir. Karısı ise Hacı Gazez’li Rukiye hanımdır. Seyyid Şahin Ali Mandı’nın 2 oğlu olup, 1) 47. soy Hz. Muhammed (S.A.V.)’in torunu Seyyid Sünni Saadattan Muhammed Cemal Mandı (Ulubay), 2) Yine 47. soy torun olan Seyyid Sünni Saadattan Hakkı Mandı (Ulubay) idi.

Seyyid Sünni Saadattan Cemalettin Mandı, Çamağan Köyü’nden Ulu ve Kale Camii %22 hakkını alırdı. 1960 yılında ona rest çeken o köylüler onun bu hakkını inkâr ettiler. O ise asırlardır kendine kalan ecdat belgelerini hâkime gösterip, o hakkı 15 sene süren mahkeme sonrası, verilen karar sonucunda aldı. Seyyid Muhammed Cemalettin Mandı (Ulubay) ın 3 oğlu olan, 1) Hz. Muhammed (S.A.V.)’in 48. soy torunu olan Seyyid Sünni Saadattan Alaaddin Ulubay (Mandı), 2) 48. soy torun Seyyid Sünni Saadattan Hayrettin Ulubay (Mandı), 3) 48. soy torun olan Seyyid Sünni Saadattan Sebahattin Ulubay (Mandı idi).

Hz. Muhammed (S.A.V.)’in 44. soy torunu olan ve 43. soy Sancaktar Seyyid Sünni Saadattan Ağa Hüseyin Paşa’nın (Yeniçeri Divriği İlbeyi’nin) oğlu olan ve Divriği’ye Hasan Ağa Camii’ni yaptırmış olan, Seyyid Sünni Saadattan Norşunluzade Hasan Ağa’nın (44. soy Mandı Seyyid’in oğulları olan), 1) Hz. Muhammed (S.A.V.)’in 45. soy torunu olan 1267 hicri Divriği doğumlu Seyyid Sünni Saadattan Hacı Ömer Mandı, 2) Hz. Muhammed (S.A.V.)in 45. soy torunu, 1248 Hicri Divriği doğumlu Seyyid Sünni Saadattan Osman Mandı, 3) Hz. Muhammed (S.A.V.)’in 45. soy torunu 1250 Hicri Divriği doğumlu Seyyid Sünni Saadattan Hüseyin Mandı, 4) Hz. Muhammed (S.A.V.)’in 45. soy torunu Hicri 1233 Divriği doğumlu Seyyid Sünni Saadattan Yusuf Mandı adlarındaki bu 4 oğul, Divriği yerli Sünni halk ve İmam Sancaktarları olan Danişmendoğullarını bu yıllar olan 1870 yıllarında temsil ettiler.

44. soy torun Norşunluzade Seyyid Sünni Saadattan Hasan’ın oğlu olan, 45. soy torun Seyyid Sünni Saadattan Hüseyin Mandı’nın oğlu olan Seyyid Sünni Saadattan Hasan Mandı, 46. soy torun olup, 1295 hicri’de Divriği’de doğdu. Bu Seyyid Hasan’ın kardeşi olan Seyyid Sünni Saadattan Mustafa, 1297 hicri Divrik doğumludur. Bu 2 kardeşin 3 bacısı ise 1) Seyyide Suna, 2) Seyyide Safiye, 3) Seyyide Hafıze idi.

45. soy torun Hz. Muhammed (S.A.V.)’in evladı olan Seyyid Sünni Saadattan Osman Mandı’nın, 1278 hicri de doğmuş olan oğlu Seyyid Sünni Saadattan Şeyh Abdül (Abdullah Mandı) idi. 46. soy olan bu Şeyh Abdül, dedesi Norşunluzade Hasan Ağa’dan kalan Hasan Ağa Camii’nde İmam olup, Divriği Kale ve Ulu Camii %22 Vakıf hakkını alır ve yine bu Camide İmamlık ederdi. Çok güzel bir sesi olup, Divriği Tren İstasyonu’ndan gür sesiyle Hasan Ağa (Gökçe Caınii’nde) da okuduğu ezan duyulurdu. (Belge: Divriği’li Ermişli Seyyidlerinden, Sünni Saadattan Baki Eroğlu bu olaya şahittir.) Aynı Seyyid Baki Eroğlu, ben aciz yazara Şeyh Seyyid Abdül’ün Camiindeki tabutta yatarak, Sancağı göğsünde sakladığı beyanı vardır. Ben 10 yaşında iken, Gökçe Camii tam karşısındaki ilkokula gittiğimde, arkadaşlarımla tabuttan çıkmasını bekler, o çıkınca “ ölü dirildi” diye hep birlikte korkarak kaçardık. Onun tabutta yatarak Sancağı koruma macerası 6 ay kadar sürdü “ demiştir, Yazar Seyyid Veysel. Âlim bir İmam olan 58. Sancaktar olup, Sancağı Devlete kaptırmayıp, gözü gibi koruduğundan, ahirete gözü açık gitmeyip çok ünlü olmuştu. 1942 yılı İnönü şefliğinde, Divriği’ye tayin olan Kaymakam, onun gür sesinden rahatsız olunca, aslında ise Sancağı Şerifi Devlete istendiği halde vermeyip, bu yüzden sakalını yoldurunca, Şeyh Abdül’e karakolda işkence edilince Kaymakam’ın huzurunda

ismi sorulunca “benim adım İt uyutmaz” diyen İmam bu idi. Belge: Divriği’de bu sözü Kaymakama kim söyledi? diye şahsımca sorulunca, 3-4 kişi onun ismini (Mandı’nın Şeyh Abdül’dür diyerek ve ona rahmet okuyarak anmışlardır. Sakalı yolununca, şahit olan iki yaşlı kişi, “sakalından kan aktı” diye şahsıma söylemiştir, Yazar Seyyid Veysel. )

Hz. Muhammed (S.A.V.)’in 45. soy torunu olan Seyyid Sünni Saadattan Osman Mandı’nın Şeyh Abdül’den başka diğer oğulları, 2) 46. soy torun olup, Divriği’de hicri 1294’te doğan Seyyid Sünni Saadattan Muhammed Arif Mandı, 3) 46. soy torun olup, Divriği’de 1274 hicri doğumlu Seyyid Sünni Saadattan Mustafa Mandı, 4) Yine 46. soy torun olup, Seyyid Osman Mandı’nın 2. eşinden doğan, 1260 hicri Divriği doğumlu olan, Seyyid Sünni Saadattan Mustafa Mandı olup, 46. soy torunlar olan, Seyyide Hamire, Seyyide Hatice ve Seyyide Ayşe adlı, 3’de kızı var idi. (Belge: Divriği nüfus kayıtları). Hz. Muhammed (S.A.V.)’in

46. soy torunu olan Seyyid Mustafa’nın, 1303 hicri’de, Seyyid Sünni Saadattan Osman adını verdiği, 47. soy torun olan bir oğlu oldu. 47. soy olup, 1296 hicri Divriği doğumlu kızı ise Seyyide Vesile idi.

Hz. Muhammed (S.A.V.) in 46.soy torunu Seyyid Sünni Saadattan Osman Mandı ise 48. soy torunlar olan 3 oğul sahibi oldu.1) 48. soy torun Seyyid Sünni Saadattan Ahmet Mandı, 2) 48. soy torun Seyyid Sünni Saadattan Muhammed Mandı, 3) 48. soy torun Seyyid Sünni Saadattan Mustafa Mandı idiler. 48. soy torun olan Seyyid Muhammed Mandı’nın oğlu ise 49. soy torun olan ise Seyyid Sünni Saadattan Osman Mandı idi.

Seyyid Sünni Saadattan Gökçe Camii İmamı Sancaktar Norşunluzade Hasan Ağa’nın, (44. soy torunun) oğlu olan ve 45. soy torun olan Seyyid Sünni Saadattan Mandıoğlu Osman Ağa’nın oğlu olan 46. soy Hz. Muhammed (S.A.V.) torunu Seyyid Sünni Saadattan Mustafa’nın oğlu ise 47. soy torun ve 1299 doğumlu olan Seyyid Sünni Saadattan Hacı Abdullah Mandı idi. Bu Seyyidin, Hz. Muhammed (S.A.V)’den 47. soy torunları olan ve 1294 hicri doğumlu Seyyide Nazife, 1306 doğumlu Seyyide Zahire olarak 2 bacısı var idi.

Hz. Muhammed (S.A.V.)’in 43. soy torunu Seyyid Sünni Saadattan Hüseyin Sancaktar’ın, Seyyid Ali adlı oğlundan ise 1215 Hicri de Divriği’de doğan Seyyid Sünni Saadattan Hüseyin adlı torunu oldu. Bu Seyyid Hüseyin Mandı’nın bir kardeşi de yine 45. soy torun Seyyid Sünni Saadattan Muhammed Mandı idi. Diğer bir kardeş olan Seyyid Hasan, 45. soy torun olarak bu 3 kardeşin sonuncusu idi. Lakapları ise Sancaktarlardı. Bu 3 kardeşin tek bacısı Seyyide Vesile olup, bu Seyyid Hasan’ın ise 1266 hicri de doğan Seyyid Sünni Saadattan Abdi isimli Hz. Muhammed (S.A.V,)’den 46. soy torun olarak, bu oğlu dünyaya geldi.

Hz. Muhammed (S.A.V.)’in 45. soy torunu olan Seyyid Hasan Mandı’nın amcası olan Seyyid Sünni Saadattan Ali’nin oğlu olan Seyyid Sünni Saadattan Arif, 1826 yılında Yeniçeri kaldırıldığında, 7 yaşında bir çocukken, dedesi Sancaktar Seyyid Hüseyin Mısır’a kaçarken, onu Divrik’te bırakmış idi. Sancağı Şerif, Osmanlı Sultan 2. Mahmud’a kalmasın diye, yanında Mısır’a götürünce, 2. Mahmud’un İstanbul’dan Divriği’ye gönderdiği adamları, onun torunu (oğlu Seyyid Ali Mandı’nın oğlu) olan bu çocuğa ve akrabaları Mandılı Sancaktar Seyyidlere işkence yaptılar. Onları Kale Camii yakınındaki hapishaneye koydular. Pişmangilin bir İmam olan Mandılar’ın akrabaları, bu mahkûmlara su ve ekmek taşıdı. Bu küçük sâbi Seyyid Arif, bu işkenceci zalimlerce beline ip bağlanıp kuyuya salınıp,” ya Sancağı getirirsiniz ya çocuğunuz

boğulur” denerek işkence yapıldığı için annesi Seyyide Fatıma Hanım, çocuğunu kilosu kadar altını akrabalarından temin edip, çocuğunu zalimler olan bunların elinden aldı. Fakat ne yazık ki soğuktan böbrekleri iflas eden çocuk Seyyid Arif şehit oldu. Belge: Divriğili Seyyid Sünni Saadattan Eriklioğlugilin isim babası olan Seyyid Hasan Sancaktar’dan kendi torunlarına anlatıldı. Bu olayı dedesi ve babasından duyarak anlatan imzalı ifade ile tarihe yazdıran, rahmetli Eriklioğlugilden (Divriği’de dava vekili) Seyyid Sünni Saadattan Arif Eriklioğlu’dur.

Seyyid Sünni Saadattan Sancaktar, Norşunluzade Hasan adlı Seyyidin oğlu olan Hz. Muhammed (S.A.V),in 45. soy torunu olan Seyyid Sünni Saadattan Yusuf un oğlu ise 46. soy torun olan Seyyid Sünni Saadattan Bekir’dir. Doğumu Divriği olup,1832 yılıdır. (Belge: Divriği nüfus kütükleri Belge: Sivas Ahkâm)

44. SOY TORUN:

Seyyid Mendilerin, Divriği’deki İlbeyi Danışmandoğullarının (Danişmendlilerin) Ulu Dedesi Hazreti Muhammed’in (S.A.V.) 44. Soy Torunu, Sancaktargilden Seyyid Sünni Saadattan Norşunluzade Hasan Ağa’dır. Miladi 1790 yılnda (tahmini), Divriği’de doğdu. Adına, Hasan Ağa (şimdiki Gökçe Camii’ni) babası Seyyid Sancaktargile ait evin karşısındaki bahçesi olan kendi toprağına yaptırdı. 1834 yılında bu yaptığı Camiyi vakfetti. Babası Sancaktar İlbeyli Beyi Ağa Hüseyin Sancaktar Paşa Mısır’da kalmış, oraya götürdüğü (Padişah 2. Mahmut’tan kaçırdığı Osmanlı’ya vermediği) Mübarek Sancağı şerifi oğlu olan Seyyid Hasan ile Divriği’ye geri göndermiş, kendisi, (Seyyid Hasan) onu getirip yaptırdığı Hasan Ağa Camii’nin gizli bölümüne saklamıştı. Babası 1826 da Yeniçeri Divriği, Arapgir, Kangal, Yeni İI (Darende) Ağası Sancaktar, Divriğili Mandı Seyyid Hüseyin Ağa kaçtı diye oraya kaçırdığı Sancağı Şerifi Mısır’dan geri getirsin diye baskı yaparak bu Seyyidin torunu olan Seyyid Arif’in beline ip bağlayıp, Divriği’de ki Kale’deki kuyuya salmışlar ve bu sâbiye zulmetmişlerdi. Zaman ise kıştı. Annesi ise oğlum ölmesin diye, çocuğu kilosu kadar altını temin ederek, 2. Mahmut sonrası Divriği’ye hâkim olan Osmanlı memuru vazifeli zalimlere teslim ederek, oğlunu kurtarmış ama çocuk (Seyyid Arif Mandı) böbrekleri soğuktan iflas ettiğinden Şehid olmuştu. Seyyidin (Sancaktar Hüseyin’in) akrabalarından Divriği’li Pişmangilin yaşlı Hoca gidip gelip Kaledeki Sancaktargilin oğul ve torunları olan bu mahpuslara ekmek ve ilaç götürmüştü. (Belge: Erikli oğlu Seyyid ailesinin baba, amca ve dedesi olan Sancaktargilin, o yıllardaki aile dramı imzalı (Seyyid Sünni Saadattan Arif Eriklioğlu’ndan alınan belgesi) ben acizde mevcuttur, (Yazar Seyyid Veysel.)

Af çıkınca Mısır’dan 1830’da Sancağı getirip, dönen Seyyid Sünni Saadattan Hasan Norşunluzade, aynı zamanda Şemsi Bezirgân Mahallesi 1835 deki muhtarı olup, kendi adına yaptırdığı Hasan ağa Camiinde, 1834’te o Camininde İmamı olmuştu. Böylece Seyyid Mandıların Yeniçeri Ağalığı ve Divriği Sancağına bağlı kazalardaki İlbeyli Beyliği 1826’da sona ermişti. Bu 1246-1826 yılları arası 580 yıllık Yeniçeri Mübarek Seyyidler ordusu Seyyidlerin ( Yüz bölükbaşı -Yüzbaşı, Bin bölükbaşı-Binbaşı, ordunun bulunduğu yerin Beyi – Yer Bey ( Yarbay), On adet Bin bölükbaşı- Alpbey – Büyük Bey ( Albay)) olduğu) Mübarek İslam Muhammedçikler- Muhammedden Evlatlar Ordusu, Divriği, Darende (Yeni İl) Kangal, Arapgir, Eğin kolu böylece kapanmıştı, (Yazar Seyyid Veysel). Mezarı kendi Camisi avlusundadır.

Babası Seyyid Ağa Hüseyin Paşa lâkabını 1830’da ki Sultan 2. Mahmut affından sonra, kendisine Halep İlbeyli Başkomutanlığını ve Mısır- Suriye genel valiliğini veren, Padişah Sultan

2. Mahmut’tan almış ve Osmanlı Devleti adına Ağa Hüseyin Paşa lâkabı ile baş kaldıran Mısır genel valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın oğlu olan Kavalalı İbrahim Paşa’ya karşı savaşmış ve Osmanlı Halep İlbeylileri olan ordusu Halep Araplarınca ve Kürtlerince kalleşçe sur dışında bırakılmış, Osmanlının “Ağa Hüseyin Paşa’nın Halep İlbeyli Ordusu ile birleş ve onun emrine gir” diye emrettiği Osmanlı Asakiri Mansurei Muhammediyye ordusu Adana Başkomutanı olan Mehmet Paşa haset ve gururuna yenilerek, bu emre uymadığı ve Ağa Hüseyin Paşa ile ve ordusu Halep İlbeylilerle Adana’da birleşemediği için ve onları yalnız bıraktığı için ve bu yüzden sığındığı Baylan geçidindeki savaşta 1832’de Halep civarında yenilmişti. (Belge: İslam Ansiklopedisi Ağa Hüseyin Paşa bölümü-Kavalalı Mehmet Ali Paşa bölümü). Vefatının nasıl olduğu bilinmemektedir. Son İlbeyli Beyi Danişmentlilerde bu Sünni Sadattan Seyyid Ağa Hüseyin Paşa’dır, (Yazar Seyyid Veysel.)

1920 yıllarında onun ( Seyyid Sünni Saadattan Sancaktar Norşunluzade Hasan Ağa’nın) bu Cami’yi tamir ettiren oğlu olan (Yazar Seyyid Veysel’in dedesinin babası) Seyyid Sünni Saadattan Hacı Ömer Ağa (Mandı oğlu) Sadatı Kiram’dan, Hanedanı Belde, Kale ve Divriği Ulu Cami %22 vakıf payını alıp dağıtıcısı ve Sancaktarzade gibi ünvanları olan bu Seyyid olup, yürüyerek 3,5 ayda Hacca gidip gelirken, Erikli deki dedesi Seyyid Sünni Saadattan Koca Saçlı’yı ve Ulu ecdatları olan Evliya yatırları Seyyidler’in mezarlarını ( Ziniski-Erikli Camii İmamları olanSeyyidleri) ziyaret etmişti. Seyyid Hacı Ömer Danişmend’in (Mandı’nın) babası olan Seyyid Hasan’ın yaptığı Haşan Ağa (Şimdiki ismi Gökçe Camii) Camiye, Osmanlıca 1920 lerde şu şiiri yazmış ve o şiir halâ Cami kapısındaki mermere kazılıdır. (2005 de )

Bekaü hayru Eserdür Cihanda maksud

Bunu teemmül edin hayra say edin, her’an

Ömer Efendi bilüp kadri kıymeti hürmeti pederi

Safai ruhu için yaptı mabedi gufran

Hüseyin Ağa ki Mısır’da vefat etmiştür

Cihanda şad ede ruhun hudayi herdu cihan

Muvaffak eyledi Banisi Cenabı Vedud

Şu Şehre verdi şeref camii kâri erkân

Düşembe söyledi tarihi temmimi Kâmil

Ömer Efendi Bekâ etdi Cami’in Bünyan

Bu camide (ilk yapılış 1259 Hicri 1834 Milâdi ) olarak (Caminin Danışmandoğlugilden Seyyid Sünni Saadattan Hacı Ömer Danışmand tarafından tamiri ise 1920 yılları olup, bu tamirinden sonra bu şiiri kitabe aynen yazılmış olup girişte Osmanlıca olarak yazılıdır.

38. Soy Mandı Seyyid, 58. Soy Kureyşlî, 30. Soy Danışmend olup, Danişmendoğlu Seyyid Zahireddin İlbey’in amcası olan Seyyid 2. Muhammed Danişmend’in 21. soy torunu idi. (Belge: Divriği Sicilleri, Belge: Sivas Ahkâm. Danışmandoğlugilden Sancaktar olup, Seyyid Sünni Saadattan Hasan’ın (Norşunluzade’nin) 1) Mandıoğlu Sünni Saadattan Seyyid Hacı Ömer Ağa, 2) Mandıoğlu Seyyid Sünni Saadattan Yusuf Ağa 3) Mandıoğlu Seyyid Sünni Saadattan Hüseyin Ağa 4) Mandıoğlu Seyyid Sünni Saadattan Osman Ağa isimli 4 oğlu vardı. (Belge: Divriği nüfus kayıtlan Belge: Haşan Ağa Camii 1835 yılı belgesindeki Osmanlıca yazı kitabe Belge: 1835 yıllı Divriği camileri ve muhtarları belgesindeki muhtarlık kaydı)

45. SOY TORUN:

Seyyid Mendiler’in Divriği’deki Danışmandoğullarının (Danişmendoğulları’nın) Ulu Dedesi Hz. Muhammed (SAV)’in 45.Soy Torunu Seyyid Sünni Saadattan Hacı Ömer Mandı’dır. Doğumu Hicri 1267 Divriği’dir. Seyyid Hacı Ömer Danişmend 1928’de Divriği’de vefat etmiştir. 2 oğlu olup, l’i ve büyüğü Seyyid Sünni Saadattan Veysel Danişmend ( yazarın dedesi) diğeri ise Seyyid Sünni Saadattan Muhammed Hanefi’dir. Bir kızı ise Seyyide Zarife Hatundu. (Belge: Sivas-Divriği Nüfus kayıtları)

46. SOY TORUN:

Seyyid Mendiler’in Danışmandoğlugilin (Danişmendoğulları’nın) Ulu Dedesi Hz. Muhammed (SAV)’in 46. Soy Torunu Seyyid Sünni Saadattan Veysel Mandı (Danişmend)’dir. Şekercilik yaptığı Sivas’ta soyadı kanunu çıktığında arkadaşı olan Sivas valisinin “Sen Şeker gibi adamsın hem de şekercisin, senin soyadın Şeker olsun” teklifini kıramadığından Danişmendoğlu soyadını Şeker ile değiştirmiştir. Doğumu 1298 hicri 1882 miladi yılı olup Divriği’dir. 1905 yılında Divriği’den gelip, Sivas’a yerleşti. Meşhur Şekerci Veysel usta bu Seyyid’dir. Şekerci Seyyid Veysel Danişmend (Mandıoğlu) 1948’de Sivas’ta vefat ederek Halifelik isimli Yukarı Tekke Sivas mezarlığı alt ucunda (Yukarı tekke Halifelik mezarlığının üst ucudur) Ulu dedeleri Danişmend Seyyid 1. Muhammed Gazi ve Danişmend Seyyid Sancaktar Abdülvahhab Gazi’ye komşu oldu. Seyyid Veysel Danişmend (Şekerci Veysel) 40. Soy Mandı (Mendi) Seyyid, 60. Soy Kureyşli, 32. Soy Danişmend ve Danişmendoğlu Seyyid Zahireddin İlbeyin amcası olan Seyyid 2. Muhammed Danişmend’in (Kayseri Ulu Cami’yi yaptıran Seyyid’in) 23. Soy torunudur. (Belge: Sivas nüfus ve Divriği Nüfus kayıtlan, Belge Şecere) Seyyid Sünni Saadattan Mustafa Kemal, Seyyid Sünni Saadattan Cemal, Seyyide Ruhat, Seyyide Narine, Seyyide Nebahat isimli 5 evladı var idi.

47. SOY TORUN:

Seyyid Mendiler’in Danişmandoğullan’nm (Danişmendoğulları’nm) Ulu Dedesi Hz. Muhammed (SAV)’in 47. Soy Torunu Seyyid Sünni Saadattan Mustafa Kemal Danişmend (Mandı)’dır. Sivas’ta şekerci Kemal diye (Şekerci Kemal Şeker olarak) çok meşhurdu. Ömrü boyunca ölene tabut, doğana beşikti. Sivas güreş takımını 1951 ’de o kurdu. 1953 yılında Avrupa’dan 120 m2 güreş minderi getirtip, ona ödediği para ile Kümbet mevkiinde (Sivas’ta) 10 dönüm arazi satın alınabilirdi. Cumhuriyet Üniversitesinin kuruluşunda büyük emekleri geçen önde gelen kişilerdendi. Bunun için defalarca (belki 30’a yakın) Başkente gittiler, çırpındılar. Gayretleri müthişti. 1973’de kendisi ile birlikte üç kişiye şilt verilip resimleri Üniversite’ye büyük resimler olarak (Rektörlük’e) konularak altına kurucu üyeler yazılarak asılmıştı.

(Yazar Seyyid Veysel’in babası olan ) Seyyid Mustafa Kemal Danişmend (Şeker) soy kütüğünde 41. Soy Mandı Seyyid, 61. Soy Kureyşli, 33. Soy Danişmend ve Danişmendoğlu Seyyid Zahireddin İlbeyİn amcası olan Seyyid 2. Muhammed’in 24. Soy torunu olarak belgelidir (Belge: Sivas Nüfus kayıtları) (Belge: Şecere Belge: Nakibül eşraf ). 6 çocuğu olup, bu eserin yazarı Veysel Semih Danişmend (Şeker), oğludur. 1990 yılında Istanbul’da vefat etmiştir. Nerede ölür isem orada defnedin, şeklindeki vasiyeti gereği, Istanbul- Topkapı eski mezarlığına defnedilmiştir.

48. SOY TORUN:

Seyyid Mendiler’den (Danişmendoğullan’nın) Danışmandoğlugilin Ulu Dedesi Hz.

Muhammed (SAV)’in 48.Soy Torunu Seyyid Sünni Saadattan Veysel Semih Danişmend’dir. 1180 Miladi de Ulu dedesi (23. dedesi) Seyyid Sünni Saadattan İmam Yusuf Danişmend’in Kemah’tan. Divriği’ye gelip, oranın padişahı Seyyid Behramşah Mengücek’e sığınması ile Sivas’tan Mirşar’a Mirşar’dan Seyyid Sünni Saadattan Hasan El Karsi ile Kemah’a Kemah’tan ise 1180’de Divriği’ye sığman Karsiler (Sivaslı İlbeyler) Sivaslılar (Kârslılar) lâkabı ile Divriği Danişmend Bucağnı kurup Divriği Karsi köyünü ihdas edip, Divriği’de Kızıl Medreseli Kale Camii’nde İmam olarak vazifeye başlayan Mandı (Mendi) lakaplı Seyyid ailenin (Seyyid Yusuf un) torunlarındandır.

1226 da Padişah Seyyid Fahreddin Behramşah (Mengücek’in torununun oğlunun) başlatıp ve yeğeni ve damadı Seyyid Hüsamettin Ahmet Şah Mengücek’in tamamladığı Divriği Ulu Camiye Seyyid Yusuf Danişmend’in oğlu Seyyid Sünni Saadattan Hasan Danişmend ile İmamlığa başlayan Danişmend ailesinden bir ferd olarak O’nun 21. soy torunu olarak 1948 de Sivas’ta (Eski Kars) doğdu. 42. Soy Mandı Seyyid, 62. Soy Kureyşli, 34; Soy Danişmend ve Danişmendoğlu Seyyid Sünni Saadattan Zahireddin İlbeyin amcası olan Seyyid Sünni Saadattan 2. Muhammed Danişmend’in 25. Soy torunudur.

Lise mezunu olup, 17 yıl emek verip uğruna 270 cilt (ortalama 300 sayfalık) tarih kitabı okuyarak 72 bin sayfa yazılmış ve nakledilmiş tarih bilgileri ile sabahlayıp ve yazdığı 7 ülkeden bilgi ve belge topladığı ve eserine ilave ettiği son merhalesine gelip bastırmak üzere olduğu ‘3600 yıllık Büyük Divriği Ehlibeyt tarihini’ çok şükür tamamlamıştır.

Bu kitapta tarihin ve tarihlerin bilemediği veya yanlış bildiği 206 adet bilinmeyen kimliklerin ve yanlış yazılmış ve tarihlere yanlış olarak geçmiş bilgilerin belgeli ve doğru olarak tespitini ortaya koymuştur. İlbeyli Çerkezler ve Çeçenlerin kahramanlık dolu 998-1300 yılları arası (302 yılı), 1300-14Ó0 yılları arası 100 yılı, 1400-1516 yılları arası 116 yılı, 1516-1836 yılları arası 320 yılı ve 1836-1998 yılları arası 162 yılı cem’an 1000 yılı bu kitapta tüm okuyucuya ve bu fatih kahramanların torunu Sivas ve Halep İlbeylileri’ne (1000 yıllık büyük İlbeyli Selçuklu Türk İslam cemaati belgeli ve şerefli tarihi) adı ile sunulup, aslında bu 3600 yıllık Ehlibeyt tarihinin bir parçası olarak bu bölüm olan İlbeyliler bölümü 3600 yıllık bu tarih kitabından ayrılıp topluma erken sunulmuştur. (Çünki üzeri dumanla kaplanmış gerçek İlbey tarihi) İlbeyli cemaati olan Türkmend Çerkez ve Çeçen halkı (ilk Selçuklu Türk halkı yâni Malazgirt gazisi Anadolu fatih Türk halkı olan) İlbeyliler tarafından heyecanla ve Sivas’ta bekleniyordu.

Ben aciz İlbeylilerin şerefli tarihini 3600 yıllık Divriği Ehli Beyt tarihine bir bölüm olarak yazdığımdan adı geçen bu kitabın içinde bastıracaktım. Ama başıma gelen bir durum bunu o kitaptan ayrı olarak ve tafsilatlı olarak yazıp bastırmamı acil hale getirdi. Şöyle ki: Ben aciz 2004 yılında Sirer Caddesindeki (Sivas’ta) Kafkas Çeçen ve Çerkezleri derneğine uğradığımda eğer bu Çerkez ve Çeçen gençlerden (“Bizim soyumuz İngiliz asilzadeleri olan ve İngiltere’den Rusya’ya gelmiş oradanda daha doğusu olan Kafkasya’ya gelmiş ve yerleşmiş kaliteli ve çok asil bir soydan gelmektedir. Sizin İlbeyli Çerkezleri ve Çeçenleri için anlattıklarınız boş, biz çok asil olup ve Türk olmayan bir batı soyuyuz”) deyince bu sözlere çok afallayıp, üzüntümden o gece sabaha kadar yatamadım. O anda 15 yıl ecdadımız Seyyidlerin Mekke’den çıkıp Dünya’yi gurbet haline getirmesinin tarihi olan Ehlibeyt tarihine kafamı daldırmıştım.

Bu kerre 1,5-2 yıldırda beyleri olduğumuz Selçuklu kurucu Türkleri olan Oğuz boylu

İlbeyli Türkmend Çerkez ve Çeçenleri (mesleğim olan eski Halı ve Kilimleri yurt içinde ve yurt dışında da pazarlamak almak, satmak İçin oralara gidip) Moskova, Türkmendistan, Azerbaycan, Nahçıvan ve İran da hatta Gürcistan’ın başkenti Çerkezlerin yatağı Tiflis’te inceledim. Hatta oradaki Çerkez Sultanları olan ve çok kıymetli bir Çeçen cemaat olan Acaristan hükümdarı olan Çeçen bir prensesin oğlunda olup bana resmi gösterilen (2005’de) Seyyid Ebul Kasım Saltukgazi’nin “28. amcam olup Erzurum Sultanı Ebul Kasım Saltuk”) 50 cm uzunluğundaki üzeri yazılı ve resimli 900 yıllık altun ve gümüş kaplamalı hançerinin renkli resmini gördüm. (Yazar Seyyid Veysel.) Çok araştırdım ve Anadolu Selçuklu Türkmend fatih Ilbeylilerin gözüpek müthiş Çerkez ve Çeçen soylarının belgelerini yakaladım.

Biz Danişmendli Seyyidler Ilbeyli Çerkez ve Çeçenlerin başkanlan ve beyleri olan Dokak oğlu Selçuk Bey’e (oğullarına) kız verip bu beylikten beylerin kızlarını alıp dünyamn 1/3’ünü (3’te birini) İslamîa şereflendiren Çerkez ve Çeçenlerin 1088 miladi yılından itibaren 6. İlbey Seyyid Muhammed Danişmend’den itibaren beyleri olup Arap Şeyhi kumandan ve padişah Seyyid Sultanları olarak ve Selçuk Bey’in kızdan torunları olarak ve Hz. Ali’nin erkekten torunları olarak ve Hz. Muhammed (S.A.V.)’in ise tek kızı olan Hz. Fatıma’dan (kızdan) torunları olarak içimizdeki Türk, Çerkez, Çeçen, Kürt Arap, Acem ve Gürcü Müslüman Fars Mendistan ve Türkmendistan kökenli askerleri Anadolu Seyyidleri olarak öyle birbirine (Hedef İslâm Fütühatı olarak) yapıştırmışız ve bağlamışız ki Avrupa Haçlı orduları 998’den 2005’e kadar 1007 yıldır bağladığımız bu bağı çözememekteler.

Çünkü biz bu (defalarca birleşip ordular kurup, Haçlı seferleri ile orduları ile gelip en az 20 kerre çözmek istedikleri) bu bağı Ehlibeyt (Hz. Muhammed’in Türkiye’de ki torunları olarak) adlı mukaddes bir zincir olan bu zincirle bağladık. Her ırk ve her mezhep Müslüman olduğundan idaremizdeki çoğunluk askerlerin hürmet ettiği saygı duyduğu, küskün beylikleri barıştırma ve sulhü sağlama sanatımız o güzelim insanlık ve kâinatın Efendisi Barış Peygamberi Hz. Muhammed (SAV)’in sülbü (dölü) olduğumuzdan ve bu büyük Selçuklu imparatorluğunu kuran Selçuk Bey’in kızdan torunları olarak bizde (Ehlibeyt’te) vücut buluyordu.

Biz Ehlibeyt Seyyid ve Şerifleri Mekke’de, Bağdat’ta ve Mısır’da iktidar olan Emevi Abbasi ve Fatımi halifelerinden (öz amcamız çocuklarından) ve (taraf tuttuklarından) hep zorluk ve zulüm gördük. 14 asırdır Mekke ve Medine’ye (öz yurdumuza) serbestçe ve huzur içinde sokulmadık. Kimliğimiz olan Ehlibeyt Seyyid ve Şerifliğimizi (İmam Hüseyin’den torun gelenlere (erkekten) Seyyid-Efendi İmam Hasan’m erkek çocuklarından gelen torunlara ise Şerif’(Şerefl’i)’adı ve lâkabı verilirdi.) saklayıp oraları (Mekke-Medine) ziyaret edip tehlikeli bulunup takibe alınmamak için Seyyid olduğumuzu gizleyip (Mekke ve Medine idarecileri tek rahat etsin diye) sade bir Müslüman olarak araya kaynayıp gözyaşlarımız İle hasret giderip hacı olarak tekrar gurbetteki ülkelerimize dönerek Mekke ve Medine adlı yurtlarımıza girdik ve çıktık. Niçin kimliğimizi sakladık, çünki Hz. Muhammed (S. A.V.) torunları olmamız yerli iktidarları hep tedirgin ediyor ve emirlerindeki Müslümanların (Mekke ve Medine’deki) kendilerini iktidardan edip bize (Ehli Beyt’e) beyat edeceklerinden korkuyorlar idi.

Ama barışçılığımız İslam ülkelerinde hep arandı. Hep biz Ehlibeyte İhtiyaç olundu. Muhammed Mustafa (SAV) diyen iki İslam ordusu yine aynı şeyi (Allahu Ekber diyerek) savaş meydanında ayrı safta okuduğu ezanlarda haykıran rakip İslam orduları olarak namaz sonrasıhemen kılıçlar çekilip birbirini yok etmeye çalıştı. Bu savaşlar 1400 yıl sürdü. Biz ise hemen devreye giren Ehlibeytler olarak rakip iki komutan sultanı damat eder bacanak eder barıştırırdık. Allah İslam ile şereflenmiş tüm Muhammedilere “İnne Vel Mü’mine ihvetün” (Bütün müminler kardeştirler) ayetini bilen liderler ve onlara da İslami ve Kur’an’i akıl ve fikir versin, Âmin, Âmin, Âmin.